Türk Uyruğu Hakkında En İyi 25 Soru

 • 2020-07-29 09:07 AM
 • Business and investment in Turkey

2020'de Türk uyruğu ile ilgili en iyi 25 soru 

Geçtiğimiz günlerde, Türk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türk vatandaşlığı veren yasayla ilgili idari düzenlemeleri yayınladı ve yeni yasada, bir önceki kararda yer alan 1 milyon dolardan 250 bin dolara kadar 250 bin dolarlık bir mülkün satın alınması karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi de dahil olmak üzere Türk vatandaşlığının elde edilmesine ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı.
Türk vatandaşlığının kazanılmasıile ilgili tartışılan en önemli sorular ve 15 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu ve idari mevzuatına dayalı kesin cevapları aşağıda veda edilmiştir.
 
S1: Türk vatandaşlığı alabilir miyim?
Evet, bir yabancı, 12 Ocak 2017 tarihinden sonra satın alınması kaydıyla, Türkiye'de mülk satın almak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde Türk vatandaşlığı alabilir.

S2: Türk vatandaşlığı almak için satın alınacak malın asgari miktarı ne kadardır?
12/01/2017 ile 18/09/2018 tarihleri arasında satın alınan gayrimenkulün en az 1 milyon ABD Doları değerinde olması gerekmektedir.
19/09/2018 ve sonrası satın alınan gayrimenkulün en az 250.000 TL değerinde olması gerekmektedir.

S3: Türk vatandaşlığına başvurmak için satın alınan bir malın fiyatı nasıl değerlendirilir?
Gayrimenkul değeri değerlendirme raporu, Türk hükümeti tarafından akredite edilmiş değerlendirme kurumları tarafından onaylı olarak alınmalıdır.

S4: Özellik değerlendirme raporunun hazırlanması ne kadar süreyle kabul edilebilir?
Gayrimenkul değerlendirme raporu başvuru tarihinden itibaren en fazla 3 ayı geçmemelidir ve türk vatandaşlığına başvuru süreci tamamlanına kadar rapor geçerlidir.

S5: Tabu'daki mülkün değerini gerçek vergi indirimi fiyatından daha düşük bir fiyata kaydedebilir miyim?
Tabo'ya kayıtlı taşınmazın değeri değerleme raporunda kayıtlı değerden daha düşük olamaz ve iki değer arasında fark varsa, türk vatandaşlığına başvurureddedilecektir.

S6: Mülk için ödeme yaparken dolar kuru nasıl hesaplanır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Fiyat Bülteni'ne göre dolar kuru satın alma tarihindeki resmi kura göre hesaplanacak.

S7: Emlak fiyatı 250.000 $ hemen altında olabilir mi?
Bu hiç yapılamaz, ancak Türk vatandaşlığına başvuru işleminin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için mülkün değerinin yönetmelikte belirtilen değerden biraz daha fazla olması gerekir.

S8: Mülkün parasını nakit olarak ödeyebilir miyim?
Bu yapılamaz, alıcıdan satıcıya yapılan tüm finansal ödemeler, alıcının hesabından satıcının hesabına yapılan belgelenmiş banka havaleleri kapsamında olmalıdır.

S9: Mülkün tam ödemesi nasıl doğrulanır?
Alıcı ile satıcı arasındaki transferi doğrulayan transfer makbuzlarını gönderen bankadan ve alıcı bankadan sağlamanız istenecektir.

S10: Türk olmayan kardeşimden veya arkadaşımdan bir mülk alıp Türk vatandaşlığına başvurabilir miyim?
Mülk bir yabancıdan satın alınamaz, mülkü bir Türk kişisinden veya bir Türk şirketinden satın almanız gerekirken, yabancılardan satın alınan gayrimenkuller Türk vatandaşlığına başvurmanız açısından size fayda sağlamayacaktır.

S11: Türkiye'de vatandaşlık kanunu çıkarılmadan önce satın aldığım bir mülküm var, bu mülkün mülkiyetinden vazgeçip eşimin veya çocuklarımdan birinin adına devredebilir miyim?
Hayır, 12-01-2017 tarihinden sonra bir mülkü satmak veya feragat etmek ve eşinden veya çocuklardan biri olsa bile geri satın almak caiz değildir ve bu da mülkün değerine bakılmaksızın Türk vatandaşlığına başvurmahakkı vermez.

S12: Türk vatandaşlığına başvurmak için taksitle mülk satın alabilir miyim?
Ödemeler sadece mülkün değerinden düşülecek ve taksit veya ipotek durumunda ödenmemiş ödemeler tahsil edilmeyecektir. Bu nedenle, taksitle satın alınan bir mülk karşılığında Türk vatandaşlığına başvurabilmek için primlerin 250.000 TL'yi aşması gerekmektedir.

S13: Türk vatandaşlığına geçtikten hemen sonra mülkü satabilir miyim?
Hayır, mülk sadece satın alma tarihinden 3 yıl sonra satılabilir ve tabo kayıtlı 3 yıl için mal satmak için değil bir söz yazmak gerekir.

S14: Mülkü satın aldıktan sonra Türk vatandaşlığı alırsam, eşim ve çocuklarım da benimle Türk vatandaşlığına geçecek ler mi?
Evet, aynı dosyada ev sahibine müracaat ettiklerinde 18 yaşından küçük eş ve çocuklara Türk vatandaşlığı verilir.

S15: Türk vatandaşlığına başvurmak için birden fazla mülk satın alabilir miyim?
Evet, tüm mülklerin birlikte gönderilmesi koşuluyla, başvuru tarihinde toplam değeri 250.000 TL'den fazla olması koşuluyla, çeşitli mülkler satın alınabilir.

S16: Tüm şartlar yerine getirilirse, Türk vatandaşlığına benim verileceğinden emin miyim?
Türk hükümeti her yatırımcının dosyasını inceler ve dosyasının güvenlik çalışmasına dayanarak, her başvuruya bağımsız vatandaşlık verilmesi kararı alınır ve karar Cumhuriyet Başkanlığı tarafından onaylanırsa verilir.

S17: Türk vatandaşlığına başvurmak için herhangi bir konut veya ticari mülk satın alabilir miyim?
Evet, ister bir daire, villa, dükkan veya Türkiye'de başka bir mülk olsun, 250.000 $ daha fazla değer sağlanan seçtiğiniz herhangi bir özellik satın alabilirsiniz.

S18: Bir mülk satın alma karşılığında Türk vatandaşlığını elde etmek ne kadar sürer?
45 gün, Türk vatandaşlığıalma sürecinin tamamlanması için belirtilen süredir, işlemin başlangıcından itibaren, yani gerekli belgelerin tamamının Türk hükümetine teslimi, Türk vatandaşlığının verilmesini onaylama yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanının imzasına kadar.

S19: Daha önce satın aldığım bir mülküm var, Türk vatandaşlığına başvurabilir miyim?
12/01/2017 tarihinden önce satın alma tarihi varsa Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunamaz.
Satın alma tarihi 12/01/2017 ve 18/09/2018 tarihine kadar ise mülkün değeri en az 1 milyon ABD Doları olmalıdır.
19/09/2018 tarihinden sonraki satın alma tarihi en az 250.000 TL olmalıdır.

S20: Bir Suriyeli bu yasa uyarınca Türk vatandaşlığı alabilir mi?
Suriye uyruklu vatandaşlar şu anda Türkiye'de gayrimenkul sahibi olamadığı için, Suriyeliler gayrimenkul yatırımı karşılığında vatandaşlık alamazlar, ancak Türk vatandaşlığı nı elde etmek için bu yasadaki diğer seçeneklerden yararlanabilirler:
En az 500.000 ABD doları sabit yatırım.
 En az 50 Türk vatandaşına istihdam imkanı sağlamak.
 Türk bankalarında en az 500.000 $ için mevduat.

S21: Gayrimenkul yatırımı karşılığında Türk vatandaşlığını aldıktan sonra, Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetine çağrılacak mıyım?
22 yaşından sonra Türk vatandaşlığına alırsanız, Türkiye'de askerlik hizmetinden muaf tutulursunuz.

S22: Bir mülk satın alma karşılığında Türk vatandaşlığı alırsam, 18 yaşından büyük çocuklarım benimle nasıl Türk vatandaşlığı alabilir?
18 yaşındaki her bir kıza kendi gayrimenkul yatırımı karşılığında Türk vatandaşlığı almak üzere ayrı bir dosya sunulabilir ve aynı şartların tam olarak uygulanması gerekir.

S23: Bir mülk satın alma karşılığında Türk vatandaşlığını aldıktan sonra asıl vatandaşlığımı koruyabilir miyim?
Evet, tabii ki her iki milletten de koruyabilirsiniz, Türk vatandaşlığını alırken orijinal uyruğunuzdan feragat etmek için herhangi bir şart yoktur.

S24: Vatandaşlık dosyasını ibraz etmesi ve benim için prosedürleri takip etmesi için bir başkasına vekalet verebilir miyim?
Evet, sizin adınıza takip etmeyi tercih ettiğiniz herkes için ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği'nde veya Türkiye'deki noter ile acente lik yapabilirsiniz.

S25: Türk vatandaşlığına başvurmak amacıyla bir mülk satın alırsam, kiralayabilir miyim?
Evet, mülk kiralanabilir. Önemli olan mülkiyeti korumak ve sadece 3 yıl boyunca satmamak.

To Antalya Gayrimenkul 

 

US Dollar
US Dollar
 • 0.940
  Euro
  Euro
 • 32.611
  Turkish Lira
  Turkish Lira
 • 0.804
  British Pound
  British Pound
 • 0.709 JOD
  Jordanian Dinar
  Jordanian Dinar
 • 3.673 AED
  UAE Dirham
  UAE Dirham
 • 1,310.000 IQD
  Iraqi Dinar
  Iraqi Dinar
 • 134.474 DZD
  Algerian Dinar
  Algerian Dinar
 • 3.751 SAR
  Saudi Riyal
  Saudi Riyal